FREDAG 13 DECEMBER 2019

Folkets Husföreningen i Hällekis överklagar kommunstyrelsens beslut

Den 19 juli 2014 brann Folkets Hus i Hällekis ned och kvar finns nu bara den sotsvarta grunden och en förhoppning om att ett nytt hus åter skall resa sig som en fågel Fenix upp ur askan.
Föreningen har tidigare sökt bidrag hos Götene kommun och Boverket under 2017, 2018 och båda gångerna fått nej från kommunen i första hand. I den nya ansökan för 2019 är även Allmänna Arvsfonden med som tilltänkt bidragsgivare.
Föreningen har jobbat genom hela sommaren och hösten för att få ihop en gedigen ansökan, men fick ändå ett nej från Götene Kommunstyrelse 28/11 2109.
Efter många timmars arbete lämnades en överklagan in till kommunen fredagen 13/12.

Föreningen anser sig kunna driva ett nytt Folkets Hus, i nästintill samma storlek som tidigare och på samma tomt på ett ekonomiskt hållbart sätt.

I ansökan riktar föreningen denna gång in sig mer mot ideell barn- och ungdomsverksamhet.
Då ungdomsverksamheten i Hällekis har bantats ner till ynka 4 timmar/månad, hoppas vi kunna komplettera med utökad ideell verksamhet. Även PRO och andra föreningar ska tillåtas växa, utan begränsningar på lokal.

Vi har sammanfattat bokningar från 2003-2013 för att få ett mer detaljerat beräkningsunderlag, som kommunen även har fått tagit del av.
Även en årskalender har jobbats fram för att hitta mer kanaler att få in pengar på, utöver ren hyresintäkt.

Som vi ser det enligt siffror från SCB, så minskar inte ideellt arbete i landet. Som mest bidrar föreningar med social inriktning. I ett Folkets Hus i Hällekis, ser vi en stor potential att stärka området i och runt Kinnekulle i flera generationer. Med ett bidrag även från Allmänna Arvsfonden finns det en möjlighet att fylla det uppdämda behovet av samlingslokal i en av de större tätorterna i Götene kommun. Även om det bara ser ut att vara vi runt berget, som verkar se behovet och inte kommunen.

Hällekis är den enda större orten i kommunen som inte har en samlingslokal, som även tillåter förtäring och festligheter.

Denna gången hoppas föreningen att frågan tas upp i kommunfullmäktige och inte stannar hos kommunstyrelsen.

Kanske även en "Second Opinion" då föreningen uppfattar att mycket är kopierat från tidigare tjänsteutlåtande och allt är inte relevant för denna ansökan.

Föreningen har svarat på många frågor efter att ansökan har lämnats in till kommunpolitikerna, men de svaren har inte framkommit till tjänsteman som gjorde utlåtandet, så vi ifrågasätter kommunikationen!

Styrelsen för Folkets Hus Föreningen i Hällekis