FREDAG 13 DECEMBER 2019

Hög vattennivå i Vänern

Vänerns vattennivå stiger alltjämt, idag på morgonen var vattenståndet i Vänern på 44,8 meter vilket är den högsta nivån på många år och 70 centimeter över sjökortsdjup.

Men det ligger långt ifrån de katastrofnivåer som var 2000-2001, den 2 december 2000 uppmättes nivån till 45,27 meter (1,17 meter över referensytan på sjökortet) det var den högsta nivån i Vänern sedan den reglerades 1937.

Men det skulle bli värre denna vinter och högsta nivån uppmättes den 13 januari 2001 då nivån kulminerade på 45,67 meter över havet (1,57 meter över referensytan på sjökortet).

I Hällekis svämmade hamnbassängen i småbåtshamnen över och vatten täckte hela området och tog sig in i många av båthusen.

Källa: SMHI