FREDAG 13 DECEMBER 2019

1,7 miljarder till länets lantbrukare

Stora utbetalningar är att vänta för länets lantbrukare. Mest pengar får lantbrukarna i Falköpings kommun, som efter utbetalningarna i december kommer att ha tagit emot 163 miljoner.

Ersättningarna kommer från EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Största delen av de ersättningar som nu betalas ut är stöd i form av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare. Under december görs även slututbetalningar av miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd.

- Sedan oktober har Länsstyrelsen arbetat intensivt med att handlägga och ta beslut om utbetalningar i dessa ärenden, vilket gör att stora summor pengar nu under december når länets lantbrukare, säger Johan Linde, enhetschef på landsbygdsavdelningen.- Ersättningarna ska leda till förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser och en breddad näringsverksamhet som skapar ökad sysselsättning och en attraktiv boendemiljö på landsbygden, avslutar Johan Linde.Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län