TORSDAG 12 DECEMBER 2019


Bild av Free-Photos från Pixabay

Livsmedelskonsumtionens utveckling från 1980 till 2018

Den 11 december publicerar Jordbruksverket den årliga statistiken över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2018.

Statistiken visar att konsumtionen av mjölk har minskat med 55 procent sedan 1980, från 162 liter till 73 liter per person 2018. Däremot har konsumtionen av syrade produkter som yoghurt och fil ökat från 23 liter till 29 liter per person. Även konsumtionen av ost har ökat från 14 kilo till 19 kilo per person.

Totalkonsumtionen av kött har ökat med 32 procent sedan 1980, men började minska 2016. Konsumtionen av fjäderfäkött har ökat mest av de olika köttslagen. Totalkonsumtionen av fjäderfäkött är mer än fyra gånger högre per person 2018 jämfört med 1980. Även totalkonsumtionen av köksväxter, som exempelvis morötter, tomater och inlagd gurka, har ökat med 88 procent under samma period.

Pressmeddelande från: Jordbruksverket