TORSDAG 12 DECEMBER 2019

Efter förhandling stannar Götene Bostäders hyreshöjning på 2,3 procent

Kommunägda AB Götene Bostäder kom till Hyresgästföreningen med ett höjningskrav på 3,25 procent från årsskiftet. När förhandlingen var klar hade parterna dock enats om en höjning på 2,3 procent samt en plan för bolagets fastighetsunderhåll.

Inför förhandlingen krävde Götene Bostäder att få höja hyrorna med 3,25 procent och hänvisade till ökade kostnader, bland annat för reparationer, underhåll och försäkringspremier. Hyresgästföreningen ansåg att kravet var för högt med tanke på fortsatt låga räntor och sjunkande inflation. Till slut landade parterna i ett avtal där hyrorna höjs med 2,3 procent för de lägenheter där värmen ingår och två procent för lägenheter med kallhyra.

– Bolaget har ett stort underhållsbehov och avtalet garanterar att bolaget klarar av att förvalta lägenheterna på ett bra sätt vilket är positivt för hyresgästerna. Underhållsplanen är en del av överenskommelsen, kommenterar Håkan Skött, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårumslägenhet på 60 kvadratmeter innebär avtalet att hyran höjs med 125 kronor.

Förhandlingen omfattade 404 lägenheter.

Pressmeddelande från: Hyresgästföreningen Region Bohusälvsborg-Skaraborg