ONSDAG 11 DECEMBER 2019

Förändring i Västtrafiks tidtabell

Den 15 december byter Västtrafik tidtabell vilket bl.a. påverkar Linje 221 Götene-Hällekis. Turen klockan 09.35 från Hällekis och turen klockan 13.12 från Götene dras in. Resenärer hänvisas till närtrafiken.

Övriga förändringar hittar du här