ONSDAG 11 DECEMBER 2019

Dagens bild från Hällekis med omnejd
I normala fall finns det ingen "minidamm" här utanför Hällesäters äldreboende i Hällekis. Men de senaste månadernas regnande verkar nu ha mättat marken, både här, i skog och övriga marker i området. Även vattennivån i Vänern har stigit och ligger nu på den högsta nivån för detta år.