MÅNDAG 9 DECEMBER 2019

Dagens bild från Hällekis med omnejd
Helgens sönderslagna ruta i väntkuren vid busshållsplatsen vid järnvägen i Hällekis byttes idag ut mot en ny av personal från Hållplatsservice och glassplittret sopades upp. Snabbt agerat.