SÖNDAG 8 DECEMBER 2019

Dagens bild från Hällekis med omnejd
När Rockwool byggde ny fabrik i Hällekis 1978 fick senare vägen från samhället ner till campingen delvis ny sträckning. Detta innebar att den gamla skjutbanan, med skjutavstånd på upp till 300 meter, som låg i detta område fick läggas ned. Det fanns funderingar på att anlägga en ny skjutbana i stenbrottet men dessa förverkligades aldrig. Idag finns än den gamla skyddsvallen kvar där måltavlorna var placerade, den har nu fått annan användning, som graffitivägg.