ONSDAG 4 DECEMBER 2019


Styrgrupp och projektgrupp för Visit Hornborgasjön samlade för summering av projektet - Foto. Next Skövde

Visit Hornborgasjön – ett framgångsrikt samarbete

Visit Hornborgasjön har avslutat Leaderprojektet - för den aktiva naturälskaren som pågått i tre år. Resultatet har inte låtit vänta på sig utan vi kan se en ökning av gästnätter från 22 % till 42% och turismomsättningen har ökat med 50% jämfört med 2014. Nu jobbar Visit Hornborgasjön vidare med att skapa en hållbar destination året runt.

Resultatet för Leader-projektet Hornborgasjön – för den aktiva naturälskaren talar sitt tydliga språk. Under transäsongen har turismomsättningen ökat med 50 procent jämfört med 2014. Antalet övernattningar har fördubblats från 22 till 42 procent. Nu vill politikerna i Falköping, Skara och Skövde fortsätta att utveckla det framgångsrika konceptet.

- Nu tar vi avstamp i den fina utvärderingen för att jobba vidare med att skapa Hornborgasjön 2.0 – den hållbara destinationen, säger de tre kommunalråden Katarina Jonsson (Skövde), Ylva Pettersson (Skara) och Adam Johansson (Falköping).

Det framgångsrika Leader-projektet har pågått i tre år och vänt sig till helt nya målgrupper. Till exempel barn, unga, nya svenskar och engelsmän med stort fågelintresse.

Leader-projektet har gett Visit Hornborgasjön möjligheter att testa nya intressanta satsningar och besöka liknande destinationer i syfte att nätverka och tillföra ny kunskap. Nya mediakanaler för marknadsföring har testats för att skapa större uppmärksamhet och nå nya målgrupper. Roller och ansvar har fördelats i det gemensamma arbetet och projektet har kvalitetssäkrats.

Följande konkreta åtgärder har genomförts:


Pressmeddelande från: Next Skövde