TISDAG 3 DECEMBER 2019


Bild av Sebastian Ganso från Pixabay

Infrastrukturen för betaltjänster försämras i länet

Tillgången till grundläggande betaltjänster är inte tillfredsställande i Västra Götaland. Möjligheten att använda kontanter fortsätter att minska och det blir allt svårare att betala räkningar med personlig service. Det här gäller i synnerhet i nordöstra Skaraborg.

Nu presenterar Länsstyrelserna rapporten: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019. Det är Länsstyrelserna som ansvarar för att varje år bevaka hur tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov i respektive län.

Årets rapport visar att utmaningarna med grundläggande betaltjänster kryper allt närmare kommunernas centralorter i länet. Svårigheterna drabbar framförallt äldre, personer med funktionsnedsättning och individer som av olika anledningar inte använder digitala tjänster.

– Infrastrukturen för grundläggande betaltjänster fortsätter att försämras. Detta gäller framförallt att kunna betala räkningar och lämna in dagskassa. Det blir allt svårare att kunna betala räkningar med personlig service, och framförallt i nordöstra Skaraborg, säger Agneta Olsson och Frida Bengtsdotter, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

– Vi ser att kraven på att vara digital ökar i samhället. Även inom betaltjänster behöver du bli digitalt delaktig.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län