TISDAG 3 DECEMBER 2019


Foto/källa: Götene kommun

Snart finns fler möjligheter att resa med närtrafiken i Kinnekullebygden!

Den 15 december öppnar Västtrafik upp för Närtrafik även i områdena närmast tågstationerna i Blomberg, Forshem, Hällekis, Råbäck, Trolmen, Äskekärr och Österäng.

Förändringen är efterlängtad, sedan den indragning som skedde 2016 har Götene kommun ihärdigt lyft frågan om gränsdragningarna i Närtrafiken med Västtrafik.

Det är glädjande att fler kommuninvånare och besökare åter ges möjlighet att resa med närtrafiken i Kinnekullebygden.

Vad är närtrafik?

Närtrafiken ger dig möjlighet att resa mellan landsbygdsområden och närtrafikhållplatser i tätorterna. Den är anropsstyrd vilket innebär att du behöver ringa i förväg för att beställa din resa och den trafikerar i bestämda tidsintervall alla dagar i veckan.

Närtrafiken fungerar som kompletterande kollektivtrafik i områden som saknar tillräckligt utbud av linjelagdtrafik enligt Västra Götalandsregionens Landsbygdsutredning.

Pressmeddelande från: Götene kommun