TISDAG 26 NOVEMBER 2019


Helena Nyman Friberg, tillträdande näringslivsstrateg och Stina Malmström, utvecklingsledare - Foto/källa: Skara kommun

Kommunen arrangerar en yrkeslivsmässa

Skara kommun arrangerar yrkeslivsmässan JOBB SKARA. Företag och organisationer bjuds in till en heldag för att visa upp Skaras fantastiska näringsliv och bredden på yrkesgrupper för Skaras ungdomar.

Den 9 januari 2020 arrangeras en yrkeslivmässa i Vilanhallen i Skara. Elever från årskurs 8, 9 och gymnasieskolorna är inbjudna. De får i förväg veta vilka arbetsgivare och yrken som deltar och kommer att komma förbereda med frågor till mässan.

– Vi vill ge Skaras ungdomar en ökad kännedom om vårt lokala näringsliv och inspirera till kommande utbildnings- och yrkesval. Få elever känner nog till vilken bredd som finns och förhoppningsvis kan de inse att deras drömjobb finns närmre än de tror, säger Stina Malmström, utvecklingsledare Skara Kommun.

Detta har länge varit en efterfrågad mässa från både näringsliv och skola och nu slår man slag i saken. Tanken är att mässan ska genomföras vartannat år med start 2020.

– Elever vill få information och bli inspirerade inför framtida yrkesval och företagarna får en chans att visa upp sig, sina yrkesgrupper och tjänster. Detta är ett sätt att säkra framtida bemanningar men också skapa stolthet och kunskap om vårt lokala näringsliv, säger Helena Nyman Friberg, tillträdande näringslivsstrateg i Skara kommun.

Sista anmälan för är 6 december. Redan nu är det ett 60-tal yrkesgrupper anmälda och ungdomarna kommer att få både bredd och variation.

– Ta chansen och anmäl er till mässan. Tillsammans kan vi göra en viktig insats för vårt framtida näringsliv, uppmanar Stina och Helena.

Pressmeddelande från: Skara kommun