MÅNDAG 25 NOVEMBER 2019

Hällekis samhällsförening önskar fler äldreboende eller servicelägenheter på orten

Kullebarns och förskolans gamla lokaler i Hällekis står nu för tiden tomma och outnyttjade, Hällekis samhällsförening uppmanar nu Götene kommun i en skrivelse att överväga att göra om dessa lokaler till äldreboende eller servicelägenheter.

Intresset för boende på Hällesäter och Backlyckan är stort, all service och vårdplatser bör inte förläggas i Götene, låt de äldre få boenden på orter där man vill bo, skriver man.