MÅNDAG 25 NOVEMBER 2019


Riddaregårdens kvarn, Kållandsö

88 kvarnar och sågar i ny rapport om viktigt kulturarv i Västra Götaland

De är ett värdefullt kulturarv, men kunskapen om dem riskerar att gå förlorad. Nya skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland vill ändra på det. Här beskrivs mindre kvarnar, sågar och stampar i hela området; vind- och vattendrivna verksamheter som en gång varit viktiga förutsättningar för livet i länet. Välkommen på boksläpp i Vara den 27 november!

För att tillverka mjöl och byggmaterial har vi länge använt oss av vind- och vattenkraft. I många av vattendragen och på höjdlägen i västra Sverige har kvarnverksamhet bedrivits sedan lång tid tillbaka. Vinden och vattnet har också drivit sågverk och stampar av olika slag. Trots att de numera oftast saknar funktion finns ett stort antal av dessa byggnader kvar och utgör en viktig del i kulturlandskapet. Kunskapen om såväl byggnaderna som deras användning riskerar att gå förlorad.

Källa till kunskap

Skriften Malet, sågat och stampat i Västra Götaland lyfter främst fram de mindre kvarnarna, sågarna och stamparna. Inledningsvis beskrivs i text och bild läget i landskapet samt byggnadernas historik, arkitektur och maskinverk. I den efterföljande katalogdelen finns de utvalda objekten i Västra Götalands län.

– Vi är nöjda med att få visa upp en del av den agrara småindustrin från 1800-talet och framåt. Då fanns över 3 000 husbehovskvarnar i Västra Götaland. Här presenteras 88 sågar och kvarnar som alla fått en kulturhistorisk värdering. Det är ett kunskapsunderlag som vi tror att många kommer att ha nytta av, säger Ann-Katrin Larsson, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

I Västra Götaland har förutsättningarna för att mala, såga och stampa varit olika beroende på landskapets topografi. De nödvändiga varorna mald säd och sågat virke samt verksamheterna i sig utgjorde också viktiga binäringar på landsbygden.

Ideella krafter viktiga

Skriften och inventeringen bygger på ett mångårigt samverkansprojekt mellan Västarvet och Länsstyrelsen och vill bidra till ökad kunskap kring de agrara småindustrier som finns och har funnits i länet. De utgör idag värdefulla kulturmiljöer, många gånger drivna av föreningar som vårdar detta kulturarv.

– Fastighetsägare och föreningar runt om i regionen gör ett fantastiskt arbete med att underhålla och ta hand om de här miljöerna. Det är fint att också kunna ge deras insatser en plats i rampljuset, säger Marie Odenbring Widmark, chef för Västarvets kulturmiljöenhet.

Välkommen på boksläpp i Vara!

Boken presenteras på Folkhögskolan i Vara, huvudbyggnaden, den 27 november 2019. Representanter för Västarvet och Länsstyrelsen Västra Götaland är på plats från klockan 14.00 till 16.00 och berättar varför kvarnar, sågar och stampar är en viktig del av länets kulturhistoria. Fastighetsägare och hembygdsföreningar är också inbjudna.

Via den här länken kan du ladda ner rapporten Malet, sågat och stampat i Västra Götaland som PDF.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen Västarvet