MÅNDAG 18 NOVEMBER 2019

Möte om Falkängens framtid

En arbetsgrupp inom Hällekis samhällsförening hade kallat till allmänt möte i skolans matsal på måndagskvällen för att informera och diskutera om hur Falkängen skall räddas, ett 70-tal personer kom till detta möte.

Roy Sällström öppnade mötet med lite information om nuläget, det finns majoritet i kommunen för att sälja Falkängen, på senaste kommunfullmäktige blev det minoritetsåterremiss i ärendet men redan i december skall frågan tydligen upp i kommunfullmäktige på nytt och då måste den avgöras med majoritet antingen för återremiss eller för förslaget om försäljning.

Enligt turistbolagets wifi-mätningar under 15 juni - 15 oktober i år konstaterades det att Falkängen hade haft 62 000 besökare under perioden. Flera av Falkängens stora arrangemang ligger utanför denna tidsperiod så besökarantalet är betydligt högre på årsbasis. Så många besökare till Falkängen, varför lönar det sig inte, vad är felet, var frågan som ställdes.

Lennart Olsson berättade lite om Falkängens historia, när det byggdes, kommunen köpte Falkängen 1978 av Cementa för taxeringsvärdet 40 000 kr, under några år var området i fritt förfall, sista fastboende i Falkängen flyttade ut 1982, renovering av husen i två omgångar till en kostnad av ca 6 miljoner kronor, blev senare hantverksby och vandrarhem.

Det ligger ett ärende hos Länsstyrelsen om att byggnadsminnesförklara Falkängen, något beslut har ännu inte tagits i denna fråga.

Första året det fanns en ställplats i Hällekis hade husbilsägarna tillfrågats om Falkängen, 80 % av dessa visste inte vad Falkängen var för något. Flera på mötet efterfrågade bättre marknadsföring.

Senare under mötet blev det grupparbete, två frågor skulle det diskutera om:

Efter en bra stunds diskussion redovisade de olika grupperna om vad man kommit fram till. Det finns helt klart ett stort engagemang, kreativitet och kompetens hos befolkningen och mängder av bra förslag för att driva och utveckla Falkängen kom fram på mötet.

Arbetsgruppen för Falkängen fick flera nya medlemmar under mötet och flera efterfrågades för att få in mer kompetens att driva frågan vidare.