ONSDAG 13 NOVEMBER 2019

Gästnätterna ökar i Destination Läckö-Kinnekulle - satsning på besöksräknare och analys av reseanledningar

Destination Läckö-Kinnekulle har under den mest besöksintensiva säsongen på olika sätt räknat besökare och analyserat reseanledningar, val av besöksmål, vilket typ av boende turisterna väljer samt andra parametrar för att få en så bra bild som möjligt av destinationens attraktionskraft.

Under säsongen har destinationsbolaget använt besöksräknare som räknar via wifi på sju platser, genomfört besöksintervjuer med turister på Falkängen, Spiken och på Rörstrand under juli månad samt deltagit i en nationell varumärkesanalys i samarbete med nätverket SNDMO. Bolaget samlar dessutom in statistik för besöksanledningar till turistbyrån samt besök på hemsidan.

- Vi har gjort en stor satsning på att analysera besökare och vår mottagningsservice under 2019. I kombination med varumärkesanalysen där besökarnas attityd till vår destination har mätts har vi fått en samlad bild som ger oss riktlinjer för hur vi ska fortsätta att utvecklas till en ännu mer attraktiv destination, säger Anna Ohlin Ek, VD Destination Läckö-Kinnekulle.

Genom mätningar via wifi kan antal besökare som befinner sig på en avgränsad plats räknas utan att det gör intrång på den personliga integriteten. Sju accesspunkter har under turistsäsongen testats och tre av dem har det nu gått att få ett resultat från. Under perioden 15 juni – 15 oktober har enligt undersökningen 50 000 personer besökt Rörstrand museum, 62 000 har besökt Falkängens hantverksby och 81 000 personer valde att åka till Spikens fiskehamn.

Till Turistbyrån kommer besökare främst för att hämta broschyrer och för att ställa frågor. Hemsidebesöken på www.lackokinnekulle.se fortsätter att öka och av personer som är tillfrågade i besöksundersökningen uppger 22 % att de vill få information av en fysisk person via turistbyrå eller reception medan 69 % vill söka information på egen hand via digitala kanaler.

Gällande resväg till destinationen kommer 90 % av besökarna hit med egen bil och 45 % uppger att de kan tänka sig att byta bilen mot ett mer hållbart alternativ.

- Vi jobbar med hållbart resande i SMaRT-projektet (Sustainable Mobile and Rural Tourism) där vi tittar på olika lösningar för att främja och underlätta hållbart resande till och inom destinationen, säger Anna Ohlin Ek.

Ökningen för antal gästnätter i Götene och Lidköping för hotell, stugor och vandrarhem ligger på 6 % till och med augusti, detta kan jämföras med den genomsnittliga ökningen för hotell, camping och stugor i Skaraborg som ligger på 3 %. Efter rekordåret 2018 fortsätter även camping i Läckö-Kinnekulle att öka med ytterligare 4 %.

Den genomsnittliga vistelselängden i Läckö-Kinnekullebygden är enligt varumärkesanalysen tre nätter och andelen dagsbesökare är 23,7 %. Av dessa väljer 53 % camping, 26 % bor på hotell eller vandrarhem och 14 % hos släkt och vänner.

- Besöksanledningen som hamnar i topp är att besöka ett specifikt besöksmål eller en sevärdhet i vår destination. Friluftsliv, natur och kulturevenemang samt nyfikenhet på platsen ligger också högt som reseanledning i undersökningen vilket bevisar att vi har unika värden som vi kan lyfta fram ännu mer, menar Anna Ohlin Ek.

Pressmeddelande från: Destination Läckö-Kinnekulle AB