MÅNDAG 11 NOVEMBER 2019

Arborister beskär gamla träd i Hällekis

Med början förra veckan har ett antal arborister arbetat med att beskära de gamla träden i allén vid infarten till Hällekis och vidare träden ner förbi Hönsäters herrgård mot "centrum".

Träden är gamla och många i dåligt skick med torra grenar som kan utgöra en fara för fordon, cyklister och gångtrafikanter när vindarna är kraftiga eller snön tyger ned dom.

Inga av de gamla träden kommer dock att fällas utan man kommer endast att ta bort det som är dåligt eller skadat. En del träd kommer att bli så kallade "högstubbar" som kapas på 3-4 meters höjd, dessa anses vara viktiga för den biologiska mångfalden och till och med gynna vissa hotade insektsarter.

Arboristerna använder sig inte av liftar vid beskärningen utan klättrar upp i trädkronorna med hjälp av linor och säkerhetsutrustning, detta kräver självfaller vissa fysiska förutsättningar samt gedigen kunskap om hur man tar sig fram i kronorna utan att skada trädet.