TISDAG 5 NOVEMBER 2019


Bild av Myriam Zilles från Pixabay

Den 19 november startar säsongens influensavaccination

Hösten är här och med den närmar sig influensasäsongen. Från och med den 19 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.

Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig.

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att så många som möjligt av dem som riskerar att bli allvarligt sjuka ska vaccinera sig.

– Influensa är oftast ofarlig, men den som är över 65 år, har en kronisk sjukdom eller är gravid har större risk för att bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning, berättar Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare vid Smittskydd Västra Götaland.

Man kan få influensa trots att man har vaccinerat sig, men symtomen blir oftast lindrigare och risken för följdsjukdomar minskar.

Det bästa skyddet mot influensa

–Vaccin är det bästa skyddet vi kan erbjuda mot influensa, säger Gunilla Ockborn. Det som kan hända efter vaccinationen är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar.

Västra Götalandsregionen har i år, liksom förra året, upphandlat influensavaccinet Vaxigrip Tetra som innehåller fyra influensastammar.

Grupper som rekommenderas vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:

  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.
Det kostar 100 kronor att vaccinera sig om man tillhör någon av grupperna ovan.


Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen