MÅNDAG 4 NOVEMBER 2019

Dovhjortstammen i Kinnekulleområdet skall minskas

Att det finns mycket dovhjortar på och kring Kinnekulle är väl ingen direkt nyhet, man ser dom varje dag, såväl ute i naturen som inne i samhällena. Vid den senaste inventeringen kom man fram till att det finns runt 3000 hjortar i Kinnekulleområdet.

Under sommaren räknar man med att ca 1300 kalvar har fötts och för att hålla nere stammen på en acceptabel och hanterbar nivå så hoppas man på att skjuta ca 1400 hjortar denna säsong, från den 16 november till 29 februari. Förra året sköts 1100 hjortar i området.