TISDAG 29 OKTOBER 2019


Likt en fågel Fenix resande sig upp ur askan hoppas man nu i Hällekis att ett nytt Folkets Hus skall resas på den sotsvärtade grunden

Ansökan om kommunalt bidrag till nytt Folkets Hus i Hällekis inlämnad - Insändare

Det ligger nu en ny ansökan hos kommunstyrelsen i Götene om bidrag för en nybyggnation av Hällekis Folkets Hus, två tidigare ansökningar har nekats.

Sedan branden 19 juli 2014 står endast den sotsvärtade grunden kvar. Ortens befolkning har nu efteråt gått samman i en gemensam ansträngning för att få till stånd en återuppbyggnad på tomten som föreningen äger, samma plats som förut med underbar sjöutsikt.

Med en ny styrelse i Folkets Husföreningen har arbetet intensifierats. Med stort engagemang och tro på framtiden har en väl genomarbetad plan tagits fram, denna ligger nu till grund för föreningens nya ansökan. Så nu hoppas vi på tredje gången gillt.

Vi är övertygade om att ett nytt Folkets Hus i Hällekis har stor potential. Det kommer bli nya fräscha lokaler som kan ta emot mer folk än någon annan lokal i närområdet. En scen är tillagd från förra ritningen, den uppfyller riksteaterns mått. Fiber och bra ljud/ bildteknik kommer också göra det attraktivt.

Vår vision är att skapa en samlingsplats som spänner över generationsgränserna och som främjar samhället och bygdens utveckling. Ger både barn och ungdomar större utrymmen och PRO i samhället en chans att växa.

Vår förhoppning är nu att kommunen stöttar Hällekis i denna ansökan och ser fördelarna och utvecklingsmöjligheterna med ett nytt Folkets Hus. Om vi även i framtiden skall locka stora mängder av besökare och turister till Kinnekulleområdet är det viktigt att bygden förblir attraktiv. Ett nytt Folkets Hus i Hällekis kommer att göra bygden attraktiv för många.

/Folkets Husföreningen i Hällekis