TORSDAG 17 OKTOBER 2019

Föreläsning som tar oss genom 1700 miljoner år

Med målet att utnämnas till Sveriges första Globala Geopark arbetar Mariestads kommun tillsammans med åtta andra kommuner i projektet Platåbergens Geopark. De vill sätta Västra Götaland på världskartan med sina 15 unika platåberg. Förhoppningen är att bidra till att platåbergslandskapet i området blir ett attraktivt besöksmål. Nu står det klart att kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen satsar en miljon vardera på projektet. Grästorps kommun är värd för projektet och ansvarar för organisationen och ansökan till Unesco.

Nathalie Werjefelt, Dacapo Mariestad, sitter i styrgruppen för projektet.

-Det är en unik satsning och vi på Dacapo hoppas kunna bidra med internationella seminarier inom ämnet på sikt.

För den som redan nu vill ta del av en resa genom 1700 miljoner år arrangerar Dacapo Mariestad föreläsningen Våra platåberg - unika i världen. Då kommer Anna Bergengren, projektledare för Platåbergens Geopark till Mariestad. Hon kommer berätta om en tidsresa från jordens begynnelse, via de första människorna och fram till dagens landskap. Föreläsningen äger rum den 22 oktober klockan 18:00-19:00 på Trädgårdens skola.

Pressmeddelande från: Mariestads kommun