ONSDAG 16 OKTOBER 2019

Möte om Falkängens framtid

På onsdagskvällen hölls ett möte i Hällekis skolas matsal där representanter från några partier i Götene kommun tillsammans med en arbetsgrupp för Falkängen ur Hällekis Samhällsförening, samt några av hantverkarna träffades för att diskutera frågor rörande Falkängens framtid.

Många frågor togs upp av deltagarna, man tyckte bland annat att det inte funnits någon bra dialog med kommunen under resans gång och att det var lite överraskande att det nu redan på måndag skall tas beslut i kommunfullmäktige om Falkängen skall säljas eller inte.

Man hade även frågor om verksamhet och drift av Falkängen de närmaste åren om man nu beslutar om en försäljning och att det sen kommer att ta minst två år innan en ny deltajplan blir klar. Det verkade i alla fall stå klart att ambitionen var att Falkängen inte skall stå tomt under tiden utan drivas vidare med samma inriktning som idag.

Politikerna lämnade besked att man kommer att säkra Falkängen som besöksmål och boendeanläggning då man är helt på det klara med vilken tillgång Falkängen är för både orten och hela bygden när det gäller turism och besöksnäring.

Det är väldigt viktigt att man hittar rätt köpare som har bra idéer om hur hela anläggningen skall drivas i framtiden och ser potentialen, högst anbud är kanske inte avgörande. Sverigeturismen ökar ständigt år från år och Falkängen som stort turistmål har goda möjligheter att utvecklas vidare.

Det mest intressanta beskedet från politikerna denna afton var kanske att Falkängen inte kommer att säljas förrän en ny detaljplan vunnit laga kraft.