ONSDAG 16 OKTOBER 2019


Bild av JOSEPH SHOHMELIAN från Pixabay

Fri tandvård för 24-åringar föreslås fasas ut och upphöra

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att den fria tandvården för 24-åringar i Västra Götalandsregionen upphör från 1 januari 2020. Den föreslagna förändringen är en anpassning till den nationella nivån om fri tandvård till och med 23 års ålder.

Riksdagen beslutade 2016 om införande av ett rikstäckande system för fri tandvård till unga personer 20-23 år. Reformen har inneburit att åldersgränsen för det nationella systemet har höjts i tre steg under perioden 2017 –2019. Västra Götalandsregionen har även erbjudit 24-åringar fri tandvård.

Det ekonomiska läget i Västra Götalandsregionen föranleder prioriteringar och omfördelning av resurser, och hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår att Västra Götalandsregionen gör en anpassning till det nationella systemet. Fri tandvård till åldersgruppen 24 år föreslås därför att upphöra och fasas ut under år 2020. Pågående behandlingar kommer att göras klart, men inga nya behandlingar påbörjas från och med den 1 januari 2020.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslår också att styrelsen vid ett beslut får ett uppdrag att ta fram en åtgärdsplan och justera pågående avtal med vårdgivare.

Ärendet ska härnäst behandlas i regionstyrelsen. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Pressmeddelande från: Västran Götalandsregionen