ONSDAG 16 OKTOBER 2019

Klartecken för genomförandeplanering av nytt Hästcentrum i Axevalla

Regionstyrelsen har gett klartecken till att påbörja genomförandeplaneringen för etapp 1 av 3 etapper avseende ett nytt hästcentrum i Axevalla.

Naturbruksskolorna i Västra Götalandsregionen ska koncentrera sina hästutbildningar till Axevalla hästcentrum. Naturbruksstyrelsen har sedan tidigare tagit ställning till en förstudie om hur en ny skola kan byggas. Regionstyrelsen har nu givit klartecken till att påbörja genomförandeplaneringen för etapp 1 som en del i Västra Götalandsregionens investeringsplan för åren 2020 till 2022.

Den nya skolan är tänkt att placeras mellan Axevallatravets tävlingsbana och den stora träningsbanan, dvs i nära anslutning till riksväg 49. Bland de bärande tankarna bakom ett nytt hästcentrum i Västra Götaland är att samla alla hästutbildningar till en plats och dessutom på en plats där det bedrivs hästnäring i stor skala. Det ger förutsättningar för en skola som kan erbjuda högkvalitativ utbildning och dessutom i ett format som bland annat gör att de elever som idag läser utanför länet lockas att välja Axevalla hästcentrum. En realisering av den målsättningen skulle enligt förstudien leda till att en stor del av denna satsning skulle vara finansierad.

- Vi välkomnar regionstyrelsens beslut om investeringen. Den kommer att utveckla hästutbildningarna i regionen. Med den här investeringen kan vi fullfölja de beslut som finns att lägga samman hästutbildningar till en plats. Det kommer att ge ökad kvalitet och bidrar till att skapa en anläggning som kan ta emot fler elever. Skolan kommer på så sätt närmare hästnäringen, säger Ulf Eriksson (C), ordförande i naturbruksstyrelsen i Västra Götalandsregionen.

- Hästnäringen är otroligt viktig och värdefull för hela Sverige. Det är otroligt glädjande för Skara att Västra Götalandsregionen vill stärka den ledande ställning Naturbruksskolan Sötåsen i Axvall har inom hästutbildningarna. Inom Skolstaden Skara görs nu omfattande utbildningssatsningar av alla gymnasiala huvudmän. Västra Götalandsregionens beslut att ingå i denna samverkan och dessutom fatta inriktningsbeslut om investeringar i hästutbildningarna i Skara kommun ger stor kraft åt näringen, kompetensförsörjningen och framtiden, säger Ylva Pettersson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen