TISDAG 15 OKTOBER 2019


Foto/källa: Hjärt-Lungfonden

Götene kommun på 18:e plats i Hjärtstartarindex

I Götene kommun finns det 50 registrerade hjärtstartare, vilket innebär att Götene är på 18:e plats av landets 290 kommuner vad gäller antalet hjärtstartare per invånare. Det visar Hjärtstartarindex, en ny kartläggning av landets hjärtstartare som Hjärt-Lungfonden har tagit fram. Nu krävs en satsning från kommuner, näringsliv och bostadsaktörer för att hjälpa de över 5 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

2018 påbörjades hjärt-lungräddning på 6 129 svenskar som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus. 5 520 av dem dog. Men i de fall där allmänheten gör en snabb insats med hjärtstartare kan chansen till överlevnad öka från 10 till 70 procent. Nu lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtstartarindex, en kartläggning av landets hjärtstartare för att uppmärksamma kampen mot en av våra vanligaste dödsorsaker.

- Vid plötsligt hjärtstopp kan ett ögonblick utgöra skillnaden mellan liv och död - för varje minut utan behandling minskar chansen att överleva med 10 procent. Forskning visar att en tidig strömstöt med hjärtstartare ökar den drabbades möjligheter dramatiskt. Men det förutsätter att hjärtstartaren finns nära till hands, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Sedan millennieskiftet har andelen som överlever plötsligt hjärtstopp i Sverige fördubblats, från drygt fyra till drygt tio procent av alla som drabbas. Men den positiva utvecklingen har på senare år börjat stagnera. 2018 överlevde endast 609 av de 6 129 personer som drabbades av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och fick hjärt-lungräddning, vilket är i linje med 2009 års nivå. Med fler hjärtstartare skulle antalet räddade liv öka kraftigt. Nästan 3 av 4 som får en strömstöt inom tre minuter överlever, men en forskningsstudie visar att allmänheten endast hinner ingripa med hjärtstartare vid 1,8 procent av alla hjärtstopp.

I Sverige finns uppskattningsvis 50 000 hjärtstartare, men bara 18 972 av dem är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, vilket gör dem synliga för larmcentralen och SMS-livräddare. Resten riskerar att stå oanvända. Dessutom är de geografiska skillnaderna stora. I Sotenäs kommun, som toppar Hjärtstartarindex, finns 6,27 hjärtstartare per 1 000 invånare - i Storfors finns bara 0,25. Götene kommun har 3,77 registrerade hjärtstartare per 1 000 invånare, vilket ger en 18:e plats av landets 290 kommuner.

- Hjärtstartaren är ett fantastiskt forskningsgenombrott som bör finnas tillgänglig för alla, oberoende av var man bor. Vi uppmanar kommuner, föreningar, bostadsaktörer och företag att skaffa och registrera fler hjärtstartare. Tillsammans kan vi hjärtsäkra Sverige och rädda hundratals liv varje år, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp - från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare forskning har bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.

Pressmeddelande från: Hjärt-Lungfonden