FREDAG 11 OKTOBER 2019


Foto/källa: Lions Club Götene

En kväll om cancer en publiksuccé

Det blev en succé när Götene Lions tillsammans med Lions Cancerfond Väst anordnade "En kväll om cancer". Syftet var att sprida aktuell information om bröstcancer och Lions Cancerfond Väst.

Götene Lions har samlat in mycket pengar till fonden och ville uppmärksamma forskningen som görs med hjälp av anslag från fonden, bland annat av Jenny Nyqvist från Lundsbrunn.

Många kom för att lyssna

Sessionssalen i Centrumhuset fylldes snabbt och över 100 personer tog plats för att ta del av presentationerna om forskningen som bedrivs om bröstcancer och olika behandlingsmetoder.

Jenny Nykvist, överläkare i kirurgi och Chaido Chamalidou, överläkare i onkologi informerade om sin syn på bröstcancer och hur en patients diagnostisering och behandling kan se ut.

Presentationerna berörde även deras forskningsprojekt och de fick svara på frågor från besökarna. Lars Ersmarker från Lions Cancerfond Väst informerade om vad de insamlade medlen går till och inriktningen mot patientnära cancerforskning. Forskning i regionen är, förutom forskningen i sig även viktigt för att attrahera duktiga och drivna läkare att arbeta nära oss bosatta i regionen.

Sedan starten 2010 har över 14 miljoner kronor samlats in och 71 olika projekt har fått forskningsanslag. Insamlingsbidrag kommer från Lionsklubbar och direkt från allmänheten. Som alltid i Lions aktiviteter är allt arbete helt ideellt. Kostnaderna hos Lions Cancerfond Väst är därför mycket lägre än kostnaderna hos de flesta andra insamlingsfonder. De tre senaste åren har de totala kostnaderna varit lägre än fyra procent.

- Vi från Lions är naturligtvis glada över att så många ville komma och lyssna på dessa duktiga, lokala forskare och det viktiga arbetet med att bekämpa cancer - säger Gert Rahm, Götene Lions.

/Lars Bonander, Lions Club Götene