MÅNDAG 7 OKTOBER 2019


Foto: Eddie Löthman

Västtrafik vill få fler att synas

Hösten är här och det är hög tid att synas lite extra i trafiken. Idag startar Västtrafiks reflexkampanj tillsammans med NTF där cirka 80 000 reflexer kommer att delas ut runtom i Västra Götaland.

Ett problem när mörkret faller är att resenärers synlighet vid hållplatser försämras. Då blir samspelet mellan förare och resenär extra viktigt, och något som kan underlätta är just reflexer. Förutom att minska risken för olyckor och hastiga inbromsningar, bidrar reflexer till att färre resenärer blir frånåkta på grund av att de inte syns vid hållplatsen.

– Att synas i höst- och vintermörkret är lika viktigt på landet som i mer tätbebyggda områden. Har du på dig en reflex syns du redan på 125 meters håll när en buss eller bil närmar sig. Då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du däremot saknar reflexer och har mörka kläder, syns du inte förrän fordonet är cirka 20 meter från dig, säger Fredrik L Eriksson, säkerhetschef på Västtrafik.

Reflexkampanjen genomförs av Västtrafik tillsammans med trafikpartners och NTF. Cirka 80 000 reflexer kommer att delas ut runtom i Västra Götaland via förare och kundvärdar. Reflexer kommer också att finnas i Västtrafikbutikerna.

Pressmeddelande från: Västtrafik