MÅNDAG 7 OKTOBER 2019

Paroc i Hällekis investerar i återvinningsanläggning

Mineralullstillverkaren Paroc i Hällekis har för avsikt att bygga en återvinningsanläggning för materialspill i produktionen så att spillet senare kan återföras till produktion av isoleringsprodukter.

Miljövinsterna blir stora med denna anläggning då man räknar med att kunna återvinna allt spill. Detta medför att många transporter med tung lastbil till och från fabriken kommer att minska.

Återvinningsanläggningen beräknas få en byggnadshöjd på ca 20 meter. Planerad byggstart är våren 2020.

Kommunstyrelsen i Götene har gett ett positivt planbesked för ändring av detaljplanen och ger stadsarkitekten i uppdrag att ta fram samrådshandlingar för ändringen.