FREDAG 4 OKTOBER 2019

Götene simhall behöver stänga akut på grund av trasig ventilation

Idag har ventilationen i simhallen gått sönder och reparationsarbetet kan starta först på måndag. Simhallen är därför stängd tills vidare.

Idag har ventilationen i Götene simhall gått sönder. En servicetekniker från ventilationsleverantören kan vara på plats först på måndag morgon och börja med felsökning. Först därefter går det att säga hur lång tid reparationsarbetet tar. Reparationen kan ta en eller flera dagar. Alternativa lösningar har redan undersökts för att försöka få igång verksamheten med det har inte lyckats. Det är tyvärr heller inte möjligt att få dit sakkunnig tidigare beroende på att det inte finns reservdelar att tillgå förrän måndag.

Det går inte att ha verksamhet i simhallen när ventilationsaggregatet är trasigt. Därför är det stängt tills vidare. Däremot fungerar ventilationen i övriga byggnaden.

Pressmeddelande från: Götene kommun