TORSDAG 3 OKTOBER 2019

Kommunstyrelsen vill sälja Falkängen i Hällekis

Under gårdagens kommunstyresammanträde beslutade den centerledda majoriteten i Götene kommun att föreslå att Falkängen i Hällekis skall läggas ut till försäljning och att nuvarande arrendator sägs upp. Tre partier röstar emot en försäljning.

Kommunstyrelsen beslutande även att föreslå kommunfullmäktig att ändra den gällande detaljplanen för att säkerställa att användningen av Falkängen även i framtiden blir en boende- och besöksanläggning med bevarande av kulturmiljön. På denna punkt var kommunstyrelsen överens.

Slutgiltigt beslut i dessa frågor kommer att tas av kommunfullmäktige den 21 oktober.