ONSDAG 2 OKTOBER 2019


Karta från Lantmäteriet

Ny parkering planeras vid Spiken

Under sommaren när besökstrycket är högt vid Spikens fiskeläge på Kållandsö kan det stundtals vara svårt att hitta en parkering, framöver kommer det förhoppningsvis att bli lättare.

Strax innan bebyggelsen börjar och på högersida av vägen ner mot Spiken fiskeläge på Kållandsö har nu Lidköpings kommun ingått en överenskommelse om att köpa cirka 8000 kvm mark för att skapa mer parkeringsyta. På så sätt möjliggör man att antalet besökare till Spiken kan öka.