TORSDAG 19 SEPTEMBER 2019


BIld av Henryk Niestrój från Pixabay

Kokningsrekommendationen i Timmersdala hävs

Boende i Timmersdala kan nu sluta koka sitt vatten. Arbetet med att spola rent ledningarna har gett resultat och vattenprover visar att vattnet är säkert att använda som vanligt.

Från och med fredagen den 13 september behöver man i Timmersdala inte längre koka sitt dricksvatten innan användning. Den sista etappen av luft-vattenspolningen kommer att genomföras på lördagen som planerat och därefter avslutas arbetet i området.

— Vi spolar klart hela ledningsnätet som planerat, men vi ser redan nu att vi kan häva kokningsrekommendationen eftersom våra prover visar bra resultat, säger Annika Holmén som är VA- chef i Skövde kommun.

Inför lördagens spolningsarbete kan man tappa upp det vatten man kan komma att behöva under dagen, men man behöver alltså inte koka det längre. Man ska hålla kranarna stängda för att inte få in luft i fastigheterna.

— Vi är väldigt tacksamma för att man har haft tålamod under den här perioden, men nu kan vi alltså lyfta kokningsrekommendationen och man kan som boende i Timmerdala återgå till det normala igen. Efter lördagens arbete är vi klara, säger Annika Holmén.

Pressmeddelande från: Skövde kommun