ONSDAG 28 AUGUST 2019

Falkängens framtid - Insändare

När det gäller Falkängens framtid, så anser kommunalrådet, Susanne Andersson, att Falkängen måste bli självfinansierad. Hon glömmer dock, att anläggningen hyser fyra stycken museum. Kinnekulle hembyggs och Cementa, Västergötlands museum som innefattar en lägenhet och vagnsmuseum. Vidare finns Skaraborggeologernas utställning. Dessutom är hela Falkängen ett kulturminne och kultur måste ju få kosta. Samtliga dessa museum sköts, öppnas och stängs varje dag, under sommarsäsong och julmarknad, av personal på vandrarhemmet. Samtliga dessa kommer att försvinna den dag verksamheten i nuvarande form upphör.

När det gäller renoveringskostnaderna, så är dessa så omfattande, att husen skulle förlora sin karaktär. Dessutom är en stor del helt onödiga, såsom nya tak, nya dörrar, 32 st. Se till att få in vettiga anbud på arbeten som behöver göras och slutnotan hamnar under 3 millioner och inte 20.

Kan inte kommunen stå för dessa kostnader, så lägg dem på hyran under 30 år, då kan verksamheten fortsätta som idag, vilket är de flestas önskan.

Låt inte tjänstemännen styra utvecklingen, utan ta egna beslut och det omgående.

Inge Johansson
Nuv. arrendator