TORSDAG 22 AUGUSTI 2019

Socialdemokraterna bjöd in Hällekisborna till grillkväll i småbåtshamnen

Mörka moln och lite regn hindrade inte ett 40-tal personer från att samlas i småbåtshamnen i Hällekis på torsdagskvällen. Det var Socialdemokraterna i Götene som bjudit in Hällekisborna till en grillkväll med möjlighet att träffa kommunala politiker och diskutera aktuella frågor.Socialdemokraterns ordförande i Götene, Åsa Karlsson, hälsade alla välkomna till detta informations och dialogmöte, vilket man började med att förse sig med varmkorv från grillen. Under tiden man åt diskuterade man olika frågor i smågrupper.Senare blev det dags för de församlade att ställa frågor till politikerna och även få en del information om kommande händelser i kommunen. Här är något av det som kom upp.

Och självfallet var det förstås Falkängens framtid som kom först på agendan. Kommunen kommer inom kort att ta ställning till hur man skall ställa sig till Falkängen, det finns två alternativ för framtiden, antigen satsa på Falkängen för besöksnäringen eller som bostäder. När väl detta beslut är fattat så skall man ta ställning till om Falkängen skall säljas eller finnas kvar i kommunal regi.

Om beslut tas att man skall satsa på besöksnäring för Falkängen så måste en ny detaljplan upprättas, den som finns och gäller idag är för bostäder. Att ta fram en ny detaljplan kan ta upp till 2-3 år, under tiden går det troligen inte att bedriva någon verksamhet på Falkängen fullt ut i alla hus.

Fråga kom även upp vad kommunen har för avsikt med den del av Hällesäter där förskolan Rödsippan förr höll till. En tid har det även bedrivits fritidsgård där men nu i höst kommer fritidsgården att flytta till idrottshallen och lokalerna kommer att stå tomma. Tomma lokaler som kostar pengar brukar ju vara poplärt att riva, men önskemål lades fram om en ombyggnad till små lägenheter, vilket är något som fattas i Hällekis.

Den planerade vågbrytaren i småbåtshamnen som skulle kommit på plats nu i höst kommer att bli ca ett år försenad. Anledningen till detta är att småbåtshamnen i Hällekis inte finns registrerad hos Länsstyrelsen så nu måste alla tillstånd sökas.

Belysning var även en fråga som kom upp. Det saknas vägbelysning ner till Hönsäters hamn och även på Falkängens parkeringar.

Det efterlystes även bättre skötsel av Sjöråsleden, det är många som vandrar där och det behöver röjas upp.

Alla kommuner är skyldiga att ha ett system för insamling av matavfall, man har tre alternativ att gå på, kommunfullmäktige kommer att fatta beslut angående detta i höst.

Det efterfrågades även en utökad parkering vid järnvägsstationen i Hällekis, den som finns idag har alldeles för få platser.

Kvällen avslutades efter några timmar med kaffe och kaka och ytterligare diskussioner innan det var dags att ge sig hem i regnet.