MÅNDAG 12 AUGUSTI 2019

Öppet brev till våra politiker i Götene kommun

Den 1.1.2001 tecknade jag arrendeavtal med Götene kommun gällande Falkängen. Under de följande åren anlades badavdelning och konferenslokal för att täcka behovet för att kunna tillgodose med plats för större konferenser. Genom kommunens försorg hade gamla folkets hus rivits och ett nytt uppförts i anslutning till Falkängen. Under åren hyrde vi in oss där när behov fanns, för konferenser, bröllop och m.m.

I april mån 2018 kallades, jag och representanter för hantverkarna på Falkängen, till ett möte med kommuns ledning. Där upplystes vi om, att kostnaderna, 1.4 millioner/år, för driften av Falkängen inte kunde bäras av kommunen. Samtidigt presenterades en utredning från Ateljé Arkitekten och Kinnekulle konsult, där det framkom. "Då underhållet är mycket eftersatt är det omfattande åtgärder som behöver göras för att byggnaderna ska lyftas till normal standard" "En mycket grov bedömning av vad de åtgärder som bedöms behöver göras, skulle kosta 20.000.000:- plus moms. Om kommunen använt de nära 5 millioner i hyresintäkter under dessa år, hade inte detta behövt ske. En utredning tillsattes och 5 förslag lades fram. Dessa finns att läsa i kommuns handlingar. Jag är dock tveksam till om något av dessa förslag kan rädda Falkängen i dess nuvarande form.

Förslagen är utformade av kommunens tjänstemän, men det är Ni politiker som ska fatta beslut beträffande Falkängens framtid. Alla framtida kostnader måste läggas på kommunen, då det inte finns utrymme för hyreshöjningar, vare sig för boendedelen eller hantverkare. Att kommunen avhänder sig anläggningen tror jag skulle få förödande konsekvenser och vara slutet för Falkängen i dess nuvarande form.

Det är Ni politiker som har ansvar för Falkängens framtid och jag tror knappast det finns någon enda bland Er som inte vill se en fortsättning för anläggningen. Se även till att ett nytt folkets hus kommer till och Ni har gjort er förtjänta av väljarnas förtroende. Sluta luta Er mot Era tjänstemän och tänk själva.

Inge Johansson
arrendator