TORSDAG 8 AUGUSTI 2019

Kinnekulle hembygdsförening visar gammal skola

Lördagen den 17 augusti öppnas Possiska skolan för visning. Den ligger mellan Hällekis samhälle och Hellekis säteri. Den lilla skolbyggnaden skall vara byggd på 1830-talet av det lokala byggnadsmaterialet kalksten.

Undervisningen i skolan började redan 1832, tio år innan lagen om folkskolor kom till. Hovfröken Louise Posse testamenterade år 1834 en större summa pengar med målet att ge barnen vid gården skolundervisning i en ny skola. Det dröjde dock ända till 1854 innan den nya skolan blev klar. Louise Posse dog 1841. Lancastermetoden byggde på undervisning i stora klasser, där de äldre eleverna var mentorer till de yngre. Louise Posse studerade denna metod i England.

Den äldsta skolbyggnaden ägs sedan år 1958 av Kinnekulle hembygdsförening, och som tradition brukar skolan öppnas för visning årligen, en dag i augusti.

Visning av Possiska skolan lördagen den 17 augusti 2019, kl 14 -17

Pressmeddelande från: Kinnekulle hembygdsförening