TORSDAG 6 JUNI 2019

Bygg seniorboende i Hällesäter

För sju år sedan revs en länga av Hällesäter i Hällekis som tidigare varit vårdavdelning, den ansågs inte behövas då det nya äldreboendet var klart. Nu finns en oro bland lokalbefolkningen att tidigare förskolan Rödsippans lokaler på Hällesäter skall gå samma öde till mötes.

Det har förekommit en diskussion om att lokalerna skulle kunna användas som ersättning för Folketshus som brann upp, men enligt Folketshusföreningen är dessa lokaler inte lämpliga för detta ändamål utan man vill ha fristående byggnad som ersätter den gamla och på samma grund.

Ett förslag som kommit på tal är att man skulle kunna bygga om denna del av Hällesäter till lägenheter för seniorboende 55+. Ett antal lägenheter i "centrum" av samhället med närhet till affär, Kinnekulletåget, matsal på Hällesäter m.m. borde inte vara svårt att få uthyrda. Detta ihop med en liten park på baksidan där förskolan lekplats var skulle ytterligare höja trivseln.

Ytterligare en outnyttjad lokal som skulle kunna användas är den gamla Träffpunkten på Hällesäter. Denna lokal med ett litet pentry skulle kunna iordningställas och utnyttjas som möteslokal eller för mindre tillställningar, och hyras ut via kommunen. Sedan Folketshus försvann finns ingen större lokal i samhället där man kan ha möten m.m., den i idrottshallen är oftast för liten. Fram till dess att ett nytt Folketshus förhoppningsvis reser sig ur askan likt en fågel Fenix är detta ett alternativ att beakta.