MÅNDAG 20 MAJ 2019

Vårvandring på östsidan av Kinnekulle

När Kinnekulle hembygdsförening nyligen ordnade en vandring på östsidan av Kinnekulle deltog 73 personer för att gå en runda och lyssna till det som berättades. Det var ett samarrangemang mellan Kinnekulle hembygdsförening och Forshem-Fullösa hembygdsförening.

Vandringen började vid parkeringen vid Gössäters gamla festplats(Undéns äng) där ordföranden Björn Sjöstedt hälsade alla välkomna. Lena Beckman, berättade om den närliggande Bergsgården, som hennes far Sigge Berg lät uppföra. Marianne och Bengt Kling, som numera bor på Bergsgården berättade om sina 30 år som bofasta där.

Gössäters festplats var det många i församlingen som mindes och det berättades att på midsommarnatten gick man från festplatsen upp till Högkullen för att beskåda soluppgången. Lena Beckman och hennes farfar ägnade en stor del av midsommardagen att plocka upp tomflaskor i dikena.

Birgitta Gärdefors berättade lite kort om naturreservatet Törnsäter, som är 65 ha stort och som hyser både värdefulla trädklädda betesmarker med många grova träd och öppna ängsmarker. Reservatet ligger huvudsakligen på Kinnekulles sandstenslager, utom vid parkeringen och den grova skogen öster därom, där underlaget utgörs av alunskiffer. Området betas med kor.

Vandringen, i den vackra vårkvällen mellan hägg och syren, där Marianne och Bengt Kling tog täten, gick vidare förbi torpet Skogslund där ett nytt boningshus hade byggts. Det ursprungliga torpet har tidigare bebotts av bröderna Gustav och Folke och torpet kallas i folkmun för "Ständig semester".

Vandringen fortsatte till Frälsegården, där nuvarande ägaren Birgitta Kjörk berättade om gårdens historia. Gården är från 1800-talet och ägdes till en början av fam. Klingspor. Som mest fanns här 48 kor och 18 ardennerhästar. Till gården hör en ekonomibyggnad som idag är en stenruin. Här har ägarna gjort ett fantastiskt arbete med att restaurera ruinen, röja bort träd, sly m.m. och har här idag bland annat planteringar i de gamla stenhoar som finns kvar. Avslutning skedde i ruinen, där medhavd matsäck intogs.

Text och foto: Kinnekulle hembygdsförening