TORSDAG 16 MAJ 2019


Åsa Karlsson, oppositionsråd, Emelie Thim, näringslivsstrateg, Jerker Anderson-Liljestrand, kommundirektör, Susanne Anderson, kommunalråd, Eva Fröjd, butiksföreståndare

Kommunledningen på företagsbesök i Hällekis

På torsdagsmorgonen kom fyra kommunala representanter för att besöka Eva på Coop i Hällekis. Under det dryga en timmes långa mötet förde Eva fram sina åsikter och sin oro över situationen i Hällekis idag.

Folketshus återuppbyggnad och Falkängens bevarande som besöksmål har upprört många känslor i samhället, då dessa är starkt förknippade med vad många anser vara en fråga om Hällekis överlevnad eller utveckling.

Under mötet berättade Eva om hur hon driver sin Coopbutik och vad hon har som mål och hur hon jobbar för att butiken skall leva vidare. Hon pekade särskilt på att besökare och turister under sommaren är så otroligt betydelsefulla för henne och många andra företagare i bygden. Månaderna maj till sista augusti är av betydande vikt för butiken då hon under dessa månader får in ca 50 % av årsomsättningen, vilket i sin tur gör att butiken kan överleva. Skulle samhället och Kinnekulles dragningskraft som turistmagnet avta anser hon att Coops överlevnad i Hällekis är direkt hotad.

De kommunala representanterna verkade vara eniga om hur viktigt det är att bevara Falkängen och som besöksmål, men man vill inte gå för fort fram i frågan för att undvika risken att ta något förhastat och felaktigt beslut. Dessutom styrs de kommunala besluten av så många regler som gemene man sällan är insatt i och därtill finns ibland en politisk oenighet i många frågor som kanske bromsar upp beslutsfattandet.

Just denna politiska oenighet pekade Eva särskilt på, man måste släppa de politiska gränserna och istället jobba gemensamt för att utvecklingen skall gå framåt. En arbetsgrupp från Hällekis med en stark ledare och en grupp bestående av medlemmar med lite "nytt blod" som inte bär gammalt groll med sig kan förhoppningsvis föra en fortlöpande och konstruktiv dialog med kommunen för att gemensamt komma framåt i de viktiga frågorna. Eva ansåg också att det var av yttersta vikt att inte låsa fast sig vid enstaka frågor utan att se helheten för att man skall ha en möjlighet att utvecklas till det bästa.

Eva som är en idéspruta när det gäller att hitta på olika utvecklingsmöjligheter anser att man skulle kunna satsa mer på välbefinnande för att locka fler besökare till området. Den allt mer ökande psykiska ohälsan och stressen i dagens samhälle gör behovet av avkoppling under fritiden till en ökande trend. Som exempel föreslog Eva att man skulle kunna satsa på någon form av Spa och "må bra" verksamhet som med Kinnekulles naturvärden och lugn säkert skulle kunna marknadsföras på rätt sätt för att locka hit fler besökare och turister. Och Hällekis som en port till Kinnekulleområdet har troligen oanade utvecklingsmöjligheter.

Evas viktigaste budskap till de kommunala representanterna var att man skulle släppa den politiska oenigheten, titta inte bakåt utan jobba gemensamt och för att få till en kreativ dialog och på så sätt komma framåt.