TISDAG 7 MAJ 2019

Ändrade MTB leder på Kinnekulle

Det har gjorts vissa förändringar av MTB (mountainbike) lederna på Kinnekulle på grund av att man inte längre får ha leder i vissa områden.

Service o Teknik i kommunen har nu markerat om vissa leder då de till viss del blivit omdragna. Man har även helt tagit bort ljusblå och violett slinga. Informationstavlan vid Kinnekullegården kommer framöver att bytas ut så att lederna på den stämmer, vilket de inte gör i nuläget.

Ledmarkeringarna på de fyra slingor som är kvar är riktiga utmed leden, alltså bara tavlan som inte är uppdaterad än.