TISDAG 23 APRIL 2019

Närhälsan öppnar närakuter i Skene och Lidköping

Den 24 april blir Närhälsan Lidköping jourcentral närakut och flyttar till lokaler på Skaraborgs sjukhus Lidköping. Samtidigt uppdateras också Närhälsan Skene jourcentral till närakut. I Skene stannar dock närakuten på samma plats på Södra Älvsborgs sjukhus Skene där det ligger idag. Styrelsen för Närhälsan godkände tilläggsuppdraget från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen om drift av närakuter vid dagens styrelsemöte.

Konceptet närakut ingår i omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen, som ska utveckla en mer nära vård för invånarna. På en jourcentral får patienter hjälp kvällar eller helger med sjukdom och besvär som inte kan vänta till nästa dag. Där gör en sjuksköterska eller, vid behov, en läkare en bedömning av patientens hälsoläge. Man kan likna närakuten vid en förstärks jourcentral där det nu också bland annat finns möjlighet till viss röntgen och konsultation av sjukhusens olika specialistläkare. Närakuterna är ett pilotprojekt och ska utvärderas under 2020.

- Närakuterna ersätter inte nuvarande sjukhusakuter utan ska ses som ett komplement till dessa. Målet är att väntetiderna till akuta vårdbesök både till primärvården och sjukhuset ska bli kortare och att fler besök kan göras inom primärvården i första hand - på vårdcentralen dagtid eller på närakuten kvällar och helger - istället för på sjukhusens akutmottagningar, säger Monika Beiring, ordförande i styrelsen för Närhälsans

Sedan tidigare finns närakutspiloter i Tanum och på Sahlgrenska universitetssjukhuset Östra. Erfarenheterna från SU Östra visar att både patienter och medarbetare är nöjda. Väntetiderna har minskat både på sjukhusets akutmottagningar och på närakuten.

Närakuten i Skene kommer att ha öppet kl 17 – 22 på vardagar samt mellan 10 – 16 helgdagar. Närakuten Lidköping kommer att ha öppet vardagar 17 – 22 och helgdagar 11 – 17.

Konceptet med närakuter ska ge en utökat möjlighet för akuta patienten i primärvården att få en bedömning då ordinarie vårdcentral är stängd, och inkluderas i en vårdprocess i samverkan med specialistvård.

- Jag tror mycket på det utökade uppdraget och servicen som närakutkonceptet innebär. Det gynnar såväl patienter som vården eftersom patienten får rätt vård på rätt vårdnivå redan från början, menar Jim Aleberg, vice ordförande i styrelsen för Närhälsan.

Kort om Närakuter


Pressmeddelande från: Närhälsan