TISDAG 16 APRIL 2019

Förberedelser i Hällekis inför kommande demonstration

Måndagen den 29 april kl. 17.30-21.30 är det en demonstration inplanerad vid Centrumhuset i Götene samtidigt som Kommunfullmäktige har sammanträde. Demonstrationens syfte är framhålla nödvändigheten av ett återuppbyggande av Hällekis Folketshus och bevarande av Falkängen som besöksmål.

Bakgrunden är i korta drag att Götene kommun ej beviljat ett bidrag till att återuppbygga Folketshus i Hällekis som totalförstördes av brand den 19 juli 2014 och att Falkängens framtid är oviss då kommunen har aviserat ett flertal olika alternativ förutom den inriktning på verksamheten som finns idag. Om Falkängen går förlorad som turistmål kommer det att påverka hela samhället och bygden negativt.

På tisdagskvällen efter det att Hällekis Folketshusförening haft styrelsemöte samlades ett flertal personer hos "Carinas" för att tillverka plakat inför den kommande demonstrationen och försöka hitta på slagkraftiga plakattexter som förhoppningsvis etsar sig fast i minnet hos bl.a. kommunpolitikerna. Under demonstration kommer det även att hållas tal av ett antal personer.

Hällekisborna blir allt mer och mer desperata och är beredda att kämpa "in i kaklet" för att bevara men även utveckla det samhälle som man lever i idag. Framförallt turistnäringen i Hällekis och Kinnekullebygden är en ovärderlig tillgång för bygdens olika näringsidkare och kanske även en nödvändighet för flera företags överlevnad. Skulle turistströmmen sina på grund av felaktigt fattade beslut och dålig insikt i vilken ekonomisk tillgång turismen är för bygden så vore det en total katastrof för Hällekis och närområdet.

Hällekis och Kinnekulle har så mycket mer man kan satsa på för besökare och turister, det gäller bara att fatta rätt beslut och satsa på väl genomtänkta projekt, det går att utveckla så mycket mer än vad som är idag. Ju längre tid man lyckas få turisterna att stanna i bygden, ju mer intäkter genererar det. Men för att få dom att stanna ett flertal nätter så gäller det att förstås att det finns upplevelser att besöka och boende att ta in på. Skulle Falkängen upphöra med sin nuvarande verksamhet och kanske säljas som bostäder så går Hällekis och bygden miste om en av de största turistmagneterna i området. Konsekvensen av ett sådant beslut är idag oövergripbara men på sikt kommer det troligen att dränera Hällekis på både folk och näringsidkare och följden blir då självfallet mindre skatteintäkter, med andra ord ingen bra lösning för varken invånare eller kommun.

Därför är det av yttersta vikt att så många som bara kan ställer upp och kommer på demonstrationen i Götene den 29 april, inte bara från Hällekis utan från hela kommunen och gärna även från kringkommunerna, det är ju trots allt ett samhälles överlevnad som står på spel. Hällekisborna har ju upplevt detta trauma en gång förut med all osäkerhet som det innebar inför framtiden när Cementa på slutet av 70-talet var på väg att lägga ner sin verksamhet i Hällekis och det till en början inte var klart med någon ersättningsindustri.