TISDAG 26 MARS 2019

Föredrag om Lidköpings tidiga historia

Med hjälp av fynd från arkeologiska utgrävningar och skriftliga källor har arkeologerna Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson fått fram en bättre bild av staden Lidköpings tidigaste historia. Om detta berättar de på Vänermuseet torsdagen den 28 mars klockan 18:00.

Lidköping – från privilegiebrev till Vasatid är titeln på föredraget, där de beskriver hur en stad vid Lidans mynning växer fram på medeltiden.

Under tre säsonger, 2016-2018, har Annelie Nitenberg och Anna Nyqvist Thorsson tillsammans med andra arkeologer, gjort utgrävningar i Gamlestan, öster om Lidan. Framför allt har området vid S:t Nicolaikyrkan och Lidbeckska huset undersökts. De arkeologiska undersökningarna har genomförts inom ramen för forskningsprojektet ”Lidköping – staden mellan broarna” av Västsvensk arkeologi.

Arkeologerna har gjort många intressanta fynd, både från stadens tidiga historia från 1446, då Lidköping fick sina stadsrättigheter och tiden framåt. Fynd har också gjorts från tidigare sekler, då det redan fanns bebyggelse vid Lidan.

I Lidköping strålar landsvägar och vattenvägar samman och har under århundraden skapat en mötesplats för människor, varor och idéer. I dynamiken mellan ett aktivt borgerskap med egna intressen och en statsmakt med politiska ambitioner formades så människornas dagliga liv på platsen, vilket Anna och Annelie berättar om.

Föredraget om Lidköpings tidiga historia hålls i samband med utställningen I en hamnstad på 1500-talet, som berättar om livet i staden Nya Lödöse (1473-1624), föregångaren till Göteborg, och de omfattande utgrävningar som gjordes i stadsdelen Gamlestan i Göteborg 2013-2017. Utställningen har producerats av Bohusläns museum i samarbetet med projektet Staden Nya Lödöse och Västarvet.

Vänermuseet har gjort en lokal komplettering av utställningen. Där får man en liten inblick i hur Lidköping såg ut under 1500-talet och vilka relationerna var med Nya Lödöse och andra platser. Det visas en del intressanta föremål från den tiden, både från de senaste årens utgrävningar och från museets egna samlingar.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun