TISDAG 8 JANUARI 2019

Höstens stipendiater utsedda av Sparbanken Skaraborg

Varje vår och höst delar Sparbanken Skaraborg, via Sparbanksstiftelsen, ut utvecklingsstipendier inom idrott och kultur. Stipendierna har instiftats för att ge möjlighet för enskilda personer att få erkännande och utvecklas inom sina kompetenser. Mottagarna ska vara bosatta i eller ha en nära anknytning till bankens verksamhetsområde och under utdelningsåret lägst ha fyllt 16 år. Nu har stipendiaterna för hösten 2018 utsetts och stipendierna har delats ut.

Idrott och kultur

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut till personer som på ett unikt sätt visar engagemang, driftighet och kunnande inom sitt område och på så sätt positivt bidrar till sin omgivning. Stipendiesumman är avsedd att användas för utbildning/utveckling inom stipendiatens område. Ansökningar görs i egen person.

  • David Lindegren, musik, Källby
  • Hugo Salomonsson, trampolin, Skara
  • Klara Linderoth, dans, Götene
  • Liv Leijon, dans, Skara
  • Stina Jern Karlsson, ridsport, Skara
  • Wilma Lövgren, ridsport, Skara

Förening

Stipendiet riktas till duktiga ledare inom föreningen, antingen som organisationsledare eller som ledare för barn -och ungdomsverksamhet. Varje stipendium är värt 15 000 kronor. Stipendiaten får 10 000 kronor till utbildning eller utvecklingsinsatser för verksamheten, och föreningen får 5 000 kronor till stöd och utveckling av föreningens barn-och ungdomsverksamhet. Förslag på kandidat till stipendiet kan endast lämnas av föreningens styrelse, och endast en gång per kalenderår.

Inga föreningsstipendier har delats ut hösten 2018.

Ansökningar

Stipendierna delas ut två gånger per år och ansökningstiderna är innan den 31 mars och den 30 september. Ansökningar görs på http://bit.ly/utvstipendier.

Pressmeddelande från: Sparbanken Skaraborg