FREDAG 28 SEPTEMBER 2018

Klimatklivet fortsätter främja hållbara transporter

Nu är besluten fattade för årets andra ansökningsomgång av Klimatklivet. Denna gång delar Naturvårdsverket ut 32 miljoner kronor till Västra Götaland. Många klimatåtgärder rör laddstationer för elfordon men största beloppet går till Gunnar Dafgård AB, som ska återvinna värme ur rökgaser.

Dafgårds får 6,3 miljoner för att installera rökgasåtervinning och därmed tillvarata spillvärme och ersätta förbrukningen av gasol med el. Lantmännen Agrovärme får också stöd för att tillvarata stora mängder spillvärme i fabriken i Lidköping.

- Mycket värmeenergi går förlorad i industriella processer, så åtgärder som kan återvinna värmeresurser är värdefulla säger Annah Lintorp, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen.

På transportsidan är intresset fortsatt högt för laddstationer för elfordon och nästan 70 procent av de beviljade ansökningarna i denna omgång gäller laddstolpar. Framför allt är det bostadsrättsföreningar och företag som får stöd, men även Hjo, Mellerud, Vara och Mölndals kommuner har beviljats stöd för laddstationer. För tyngre transporter fortsätter biogastrenden och flera aktörer har beviljats stöd för bland annat inköp av gaslastbilar och för tankstation för biogas.

Handläggning pågår dock fortfarande och fler beslut väntas komma inom kort.

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 2317 projekt i hela landet har hittills fått 3,3 miljarder kronor i stöd. Alla företag och organisationer i Sverige kan söka stödet. Totalt ska 6,7 miljarder kronor fördelas till och med år 2020. Naturvårdsverket tar beslut om stöd efter samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar med vägledning till aktörerna och att samordna insatserna för minskade utsläpp. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län