ONSDAG 19 SEPTEMBER 2018

Är hamnkranen i Hönsäters hamn på väg att försvinna?

I rapporten "Hamn- och varvskranar i Västra Götalands län" från Västarvet Kulturmiljö 2018 kan man bl.a. läsa att hamnkranen i Hönsäters hamn i Hällekis kan vara på väg att monteras ned.

I skriften kan man bl.a. läsa följande på sidan 44:

"Den nuvarande kranen används idag för att lossa och lasta fartyg för Svenska Foder, Clariat och Paroc. Kranen kommer med all sannolikhet att, enligt uppgift från Svenska Foder, ersättas av en modernare lastningsanordning inom ett par år och kommer då troligen att monteras ned"

Länk till rapporten finns här: http://www.vastarvet.se/contentassets/b33cbcffb1f549e09276bf33f75283df/pdf-kranar/rapport-hamn--och-varvskranar-i-vastra-gotalands-lan-2018.pdf