FREDAG 14 SEPTEMBER 2018

70 procent av Tibroborna röstade om gymnasieskola

Av de Tibrobor som deltog i folkomröstningen röstade 58 procent för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola i folkomröstningen, som genomfördes den 9 september. 70 procent av de röstberättigade kommuninvånarna deltog i folkomröstningen.

I april 2017 lämnades en namninsamling med 2 500 namnunderskrifter in till kommunen med en begäran om folkomröstning om Fågelviksgymnasiets fortlevnad som ungdomsgymnasium. I den nu genomförda folkomröstningen valde 58 procent att kryssa för Ja-alternativet, Ja, jag röstar för en återuppbyggnad av en kommunalt driven gymnasieskola. 29 procent av dem som deltog i folkomröstningen röstade nej till en återuppbyggnad, 11 procent valde att inte ta ställning i frågan och 2 procent av rösterna var blanka eller ogiltiga.

Den lokala folkomröstningen ägde rum i samband med det allmänna valet. Alla kommuninvånare som hade rätt att rösta i kommunalvalet i Tibro hade möjlighet att även delta i folkomröstningen.

Nya kommunfullmäktige avgör hur resultatet ska hanteras

Det blir de nyvalda politikerna i kommunfullmäktige som avgör hur folkomröstningens resultat ska hanteras.

Pressmeddelande från: Tibro kommun