ONSDAG 5 SEPTEMBER 2018

Svar på Arbetsgruppen i Folketshusföreningen Hällekis insändare

Centerpartiet i Götene arbetar för en närodlad politik för tillväxt i hela kommunen och vi värnar landsbygden och de mindre orternas utveckling. Så svaret till er i arbetsgruppen är att Centerpartiet i Götene ställer sig positiva till er ansökan och att vi hoppas att ert lokala engagemang tas tillvara. Vi anser att mötes- och samlingsplatser är viktiga inte minst för den sociala sammanhållningen. Centerpartiet vill ta vara på det lokala engagemanget som finns i våra orter för att se till att det händer något runt om i vår kommun. Vi har idag ett flertal bygdegårds/samhällsföreningar som gör ett stort jobb i vår kommun och vi anser att stödet till dessa föreningar ska öka. Dessa föreningar är oerhört viktiga för att det ska finnas mötesplatser även för de som bor i de mindre orterna och på landsbygden.

För Centerpartiet Götene
Susanne Andersson, Oppositionsråd