ONSDAG 5 SEPTEMBER 2018

Hällekis Folkets hus öppnar stora möjligheter

För ett tag sedan ställde Folkets husföreningen genom Carina Thörn en fråga till oss politiker i Götene kommun om hur vi ställer oss till finansieringen av återuppbyggnaden av Folkets hus i Hällekis. Vi från Vänsterpartiet i Götene avvaktade med flit med att svara då vi hoppades att fler partier skulle ta chansen i valtider att visa sig positiva till detta. Tyvärr har tystnaden varit massiv vilket bekymrar oss. Vi har hört partiföreträdare från andra partier prata om ekonomiska risker med att bidra med medel till en ny samlingslokal. Till dem vill vi säga att kommunen ikläder sig inget fortsatt ansvar. Föreningen kommer stå på egna ben och ett nybyggt hus i det läget kommer ha ett stort värde. Vi har också hört röster som oroar sig för Hällekisbornas engagemang och intresse att drifta ett nytt Folkets hus. Vid årets årsmöte fylldes Hällekis skolas matsal med engagerade människor varav många skrev upp sig på olika arbetslistor.

Vi deklarerade redan förra gången frågan var på kommunstyrelsens bord att vi såg detta som en oerhört viktig satsning och att det kommunala bidragslöfte på drygt två miljoner skulle ge mångfalt tillbaks till vår bygd. En ny modern samlingslokal skulle öppna upp stora möjligheter för det lokala föreningslivet men också för lokala företag och kommun som vill anordna event, konferenser, mässor m.m. Ett nytt Folkets hus skulle öka möjligheterna och därmed värdet på kommunens egen anläggning Falkängen. En återuppbyggnad av Folkets hus skulle visa framtidstro och få fler att våga satsa.

Götene kommun satsar cirka tre gånger så mycket pengar per capita på turism som samarbetspartnern Lidköpings kommun gör men får bara en bråkdel tillbaka då det är i Lidköping som mest hotell, restauranger och evenemangsanläggningar finns. Efter den här sommaren då Hällekis med omgivning visat sig från sin allra bästa sida kan alla verkligen se vilken potential som finns här med Vänern, natur- och kulturupplevelser. Folk har bokstavligen strömmat hit från när och fjärran. Oavsett om de har kommit från Holmestad eller från södra Tyskland så har de älskat det de sett och upplevt. De har kunnat ta sig hit på tåg via Sveriges vackraste järnvägssträcka. De har rest hit med båt på ett av Europas renaste vatten. De har cyklat, vandrat, campat. De har kunnat besöka stenmässor och upplevt arbetarhistoria i Falkängen och så vidare och så vidare.
När vi i Vänsterpartiet ser analyserar potentialen med en ort som Hällekis så kan vi inte annat att säga ja och ge Folkets husföreningen ett löfte att kommunen ska bidra till ett nytt Folkets hus i Hällekis. Vi tror på Hällekis med omgivning som bostadsort och som besöksmål. Men framförallt tror vi på det engagemang som orten visat för att få till ett nytt Folkets hus. En ny samlingslokal i Hällekis öppnar stora möjligheter för hela vår kommun och dess befolkning.

Vänsterpartiet Götene
genom Evalena Öman och Magnus Ekblad